Tantárgy tematikák

GEAGT101-B
ETF: -

Szemléltető rajzok készítése axonometriában. Ábrázolás Monge-féle rendezett nézeteken. Térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. A sík különleges egyenesei. Párhuzamos térelemek. Képsíkrendszer transzformáció. Merőleges térelemek. A sík főállásba fordítása. Méretfeladatok: térelemek távolsága és szöge. Poliéderek származtatása és ábrázolása, gúla és hasáb metszése egyenessel és síkkal. Kör ábrázolása. Az ellipszissel kapcsolatos szerkesztések. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal, áthatásuk. Csavarvonal.

GEAGT101-BL
ETF: -

Szemléltető rajzok készítése axonometriában. Ábrázolás Monge-féle rendezett nézeteken. Térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. A sík különleges egyenesei. Párhuzamos térelemek. Képsíkrendszer transzformáció. Merőleges térelemek. A sík főállásba fordítása. Méretfeladatok: térelemek távolsága és szöge. Poliéderek származtatása és ábrázolása, gúla és hasáb metszése egyenessel és síkkal. Kör ábrázolása. Az ellipszissel kapcsolatos szerkesztések. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal, áthatásuk. Csavarvonal.

GEAGT103B
ETF: -

Az axonometrikus vázolás. A Monge-féle ábrázolási rendszer, térelemek ábrázolása, metszése és illeszkedése. A képsíkrendszer transzformálása, sík főállásba forgatása. Térelemek merőlegessége, távolsága és szöge. Hasáb és gúla ábrázolása. Kör ábrázolása. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. Mérőszámos ábrázolás (kótás projekció): térelemek ábrázolása, metszési, illeszkedési, transzverzális és méretfeladatok. Dőléskúp és rézsűfelületek. Terepfelület mérőszámos ábrázolása, szerkesztések terepfelületen.

GEAGT103BLE
ETF: -

Az axonometrikus vázolás. A Monge-féle ábrázolási rendszer, térelemek ábrázolása, metszése és illeszkedése. A képsíkrendszer transzformálása, sík főállásba forgatása. Térelemek merőlegessége, távolsága és szöge. Hasáb és gúla ábrázolása. Kör ábrázolása. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. Mérőszámos ábrázolás (kótás projekció): térelemek ábrázolása, metszési, illeszkedési, transzverzális és méretfeladatok. Dőléskúp és rézsűfelületek. Terepfelület mérőszámos ábrázolása, szerkesztések terepfelületen.

GEAGT104B
ETF: -

Euklideszi szerkesztések. Ábrázolás Monge-féle rendezett nézeteken. Térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. A sík különleges egyenesei. Párhuzamosság, ideális térelemek. Merőleges térelemek. Képsíkrendszer-transzformáció. Méretfeladatok: térelemek távolsága és szöge. Gúla és hasáb ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal. Kör ábrázolása. Az ellipszis, mint a kör affin képe, az ellipszis érintési és metszési feladatai. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal.

GEAGT104BL
ETF: -

Euklideszi szerkesztések. Ábrázolás Monge-féle rendezett nézeteken. Térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. A sík különleges egyenesei. Párhuzamosság, ideális térelemek. Merőleges térelemek. Képsíkrendszer-transzformáció. Méretfeladatok: térelemek távolsága és szöge. Gúla és hasáb ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal. Kör ábrázolása. Az ellipszis, mint a kör affin képe, az ellipszis érintési és metszési feladatai. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal.

GEAGT104BF
ETF: -

Euklideszi szerkesztések. Ábrázolás Monge-féle rendezett nézeteken. Térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. A sík különleges egyenesei. Párhuzamosság, ideális térelemek. Merőleges térelemek. Képsíkrendszer-transzformáció. Méretfeladatok: térelemek távolsága és szöge. Gúla és hasáb ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal. Kör ábrázolása. Az ellipszis, mint a kör affin képe, az ellipszis érintési és metszési feladatai. Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal.
 

GEAGT106-B
ETF: -

Monge-féle nézeteken térelemek ábrázolása, illeszkedése, összekötése, metszése. Merőleges térelemek, sík leforgatása, metrikus feladatok. Poliéderek: ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal, áthatásuk. Kör ábrázolása. Gömb, forgáshenger és forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel és síkkal, áthatás. Hengeres csavarvonal, csavarfelület.

GEAGT107-B
ETF: -

A mérnöki munka során felmerülő alapvető ábrázolási ismeretek (geometriai, műszaki rajzi, számítógépi). Szabadkézi axonometrikus vázolás, ábrázolás és szerkesztések Monge rendszerben, műszaki rajz és dokumentáció készítés. A számítógéppel segített tervezés (CAD) alapjai. Munka virtuális valóság környezetben.

GEAGT107-BL
ETF: -

A mérnöki munka során felmerülő alapvető ábrázolási ismeretek (geometriai, műszaki rajzi, számítógépi). Szabadkézi axonometrikus vázolás, ábrázolás és szerkesztések Monge rendszerben, műszaki rajz és dokumentáció készítés. A számítógéppel segített tervezés (CAD) alapjai. Munka virtuális valóság környezetben.

CAD alapjai

GEAGT121-B
ETF: GEAGT101-B

A CAD rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. A CAD rendszerek felépítése, hardver- és szoftverkomponensei, alapfunkciói. Számítógépes rajzolórendszerek. Geometriai modellező rendszerek. Drótváz-, felület- és testmodellek. Modellek szemléltetése, láthatósági algoritmusok, megvilágítás, árnyalás, fotorealisztikus megjelenítés. Alaksajátosság alapú és parametrikus tervezőrendszerek. Gyors prototípus előállítási módszerek.

GEAGT121-BL
ETF: GEAGT101-BL

A CAD rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. A CAD rendszerek felépítése, hardver- és szoftverkomponensei, alapfunkciói. Számítógépes rajzolórendszerek. Geometriai modellező rendszerek. Drótváz-, felület- és testmodellek. Modellek szemléltetése, láthatósági algoritmusok, megvilágítás, árnyalás, fotorealisztikus megjelenítés. Alaksajátosság alapú és parametrikus tervezőrendszerek. Gyors prototípus előállítási módszerek.

GEAGT122-B
ETF: GEIAK100-B

2D-s alapelemek létrehozása, szerkesztése, manipulálása. Különféle test létrehozási módszerek. Testek szerkesztése, módosítása. Komplex testmodellek létrehozása, szemléltetése. Modellek importálása exportálása.

Számítógépi grafika

GEAGT131-B
ETF: (GEMAN153-B és GEIAL313-B) vagy (GEMAN102-B és GEIAL313-B) vagy (GEMAK321-B és GEIAL313-B)

Grafikus hardverek, képelemek létrehozása raszteres megjelenítőn, képelemek vágása. Homogén koordináták, síkbeli és térbeli koordináta- és ponttranszformációk mátrixa, a vektorműveletek geometriai jelentése és alkalmazásai. A tér leképezése a síkra: axonometria, párhuzamos és centrális vetítés. Modellek szemléltetése: láthatósági algoritmusok, szín, megvilágítási modellek, árnyalás, testek optikai kölcsönhatása, felületi érdesség, textúra. Grafikai szabványok. Az OpenGL grafikus rendszer: a megjelenítési transzformációs lánc, geometriai és raszteres objektumok rajzolása, színek, megvilágítás, display-lista, speciális optikai hatások, pufferek.

GEAGT131-BL
ETF: (GEMAN153-BL és GEIAL313-BL) vagy (GEMAN102-BL és GEIAL313-BL) vagy (GEMAK321-BL és GEIAL313-BL)

Grafikus hardverek, képelemek létrehozása raszteres megjelenítőn, képelemek vágása. Homogén koordináták, síkbeli és térbeli koordináta- és ponttranszformációk mátrixa, a vektorműveletek geometriai jelentése és alkalmazásai. A tér leképezése a síkra: axonometria, párhuzamos és centrális vetítés. Modellek szemléltetése: láthatósági algoritmusok, szín, megvilágítási modellek, árnyalás, testek optikai kölcsönhatása, felületi érdesség, textúra. Grafikai szabványok. Az OpenGL grafikus rendszer: a megjelenítési transzformációs lánc, geometriai és raszteres objektumok rajzolása, színek, megvilágítás, display-lista, speciális optikai hatások, pufferek.

GEAGT232M
ETF: -

Koordináta-rendszerek, homogén koordináták, koordináta és ponttranszformációk mátrix alakja. Görbék leírási módjai, interpoláló és approximáló görbék, szplájnok. Simulósík, ívhossz, görbület, torzió, kísérő triéder. Hermite-ív, Ferguson- és Overhauser-spline definíciója és tulajdonságai. Bézier-görbe paraméteres alakja és tulajdonságai, de Calteljau-algoritmus. B-spline görbe paraméteres alakja, tulajdonságai. Felületek leírási módjai; érintősík, normális, mozgó görbe által súrolt felületek, interpoláló és approximáló felületek: Coons-folt, Bézier-felület, B-spline felület. Racionális Bézier- és B-spline görbék és felületek származtatása, tulajdonságai. Felület és testmodellezés CAD rendszerekben.

GEAGT401
ETF: -

Homogén koordináták, koordináta- és ponttranszformációk, transzformációcsoportok. Görbék leírása, megengedett paramétertranszformáció, a leírástól független geometriai jellemzők. Interpoláló és approximáló görbék, Bézier és B-spline görbék. Racionális Bézier és B-spline (NURBS) görbék származtatása, leírása, alakmódosítása, összetett alakok leírása. Felületek leírása, interpoláló és approximáló felületek, mozgó görbe által súrolt felületek, Bézier és B-spline felületek, racionális Bézier és B-spline (NURBS) felületek. Transzlációs és forgásfelületek leírása NURBS felületként. Görbék, felületek és testek a CAD rendszerekben.

 
A tanszék által oktatott tantárgyak

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap