Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

a Műszaki Anyagtudományi Kar I. éves levelező hallgatói számára

Előadó: Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária egyetemi docens

ÜTEMTERV

Időpont

Téma

Feladat

IX. 15.

12-16.

Monge-projekció, térelemek (pont, egyenes, sík) ábrázolása.

Sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala.

1., 2. és 3. házi feladat kiadása.

 

X. 19.

12-16.

A képsíkrendszer transzformációja:

- egyenes transzformációja

- sík transzformálása.

4., 5. házi feladat kiadása

XI. 24.

12-14.

14-16.

Gúla, hasáb ábrázolása és síkmetszése.

Kör ábrázolása

1., 2., 3., 4. és 5. feladat beadása,

6. házi feladat kiadása

XI.30.

16-20.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, síkmetszése.

6. házi feladat beadása

XII. 7.

16-20.

Henger, kúp áthatása.

A merev tér mozgása, csavarvonal.

 Zárthelyi dolgozat

 

 


A feladatokat A4 formátumú rajzlapon a keretezési és feliratozási minta alapján ceruzával kell elkészíteni és beadni az előírt határidőig.
A rajzokon a mellékelt minta szerinti betűket és számokat kell alkalmazni.

1. Pont ábrázolása

2. Sík és egyenes döféspontja 

3. Két sík metszésvonala

4. Gúla ábrázolása képsíkrendszer transzformációval

5. Négyzet ábrázolása általános helyzetű síkon

6. Kör ábrázolása általános helyzetű síkon

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei:

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása:

        

ahol  R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, F a zárthelyi dolgozatra kapott jegy.

A vizsga letételének módja és értékelése:

A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztő) és szóbeli részből áll. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Vizsgára az jelentkezhet, akinek van aláírása.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

       

ahol  E az évközi munkára,  V a vizsgára (az írásbeli dolgozat és a szóbeli alapján) kapott jegy.

Számonkérések (zárthelyi dolgozat, vizsgadolgozat, aláírás pótlás) során meg nem engedett eszközök, segítség használata az értékeléskor automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap