Tájékoztató

az Ábrázoló Geometria tárgyról

a Műszaki Anyagtudományi Kar kihelyezett képzésében résztvevő hallgatói számára

Ütemterv

Rajzfeladatok

 

 

Előadó: Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária egyetemi docens

 

A tantárgy lezárásának módja:

 

A tárgy az első félévben 12 óra előadás és 12 óra gyakorlat időtartamban szerepel. A tárgy hallgatását aláírás és vizsga jegy zárja.

 

Az aláírás feltétele:

Az aláírás feltétele:

·        legalább elégséges ellenőrző és évközi zárthelyi dolgozat, vagy az azokat javító eredményes javító dolgozatok,

·        öt megfelelő minőségben, az Ütemtervben, vagy a rajzhalasztási engedélyben előírt időre elkészített rajzfeladat,

·        a gyakorlatokon mutatott felkészültség és részvétel.

 

Azok a hallgatók, akik a szorgalmi idő végére nem szerzik meg az aláírást, de a hiányok pótlására a dékánjuktól engedélyt kaptak, pótolhatják a hiányzó rajzokat, illetve javító zárthelyi dolgozatot írhatnak az engedélyben megadott időpontig. Ha rajzok is hiányoznak és dolgozatot is kell írni, a rajzok pótlásának meg kell előznie a dolgozat megírását.

 

Vizsgáztatási módszer:

 

Írásbeli és szóbeli.

 

Értékelés:

 

Az aláírás a két legalább elégséges zárthelyi dolgozatra és a megfelelően elkészített beadott rajzfeladatokra jár, a vizsgán szerezhető a végleges osztályzat.

 

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

 

Ütemterv
 

 

Hét

Előadás

Feladat

1.

 

IX. 21.

4 óra előadás

Axonometrikus vázolás. Euklideszi szerkesztések.

Monge projekció, térelemek ábrázolása, illesztése, metszése. Különleges térelemek.

Ellenőrző, kompetencia felmérő dolgozat 1. Síkidomok metszése

2.

 

X. 5.

4 óra előadás

A képsíkrendszer transzformálása. Hasáb, gúla ábrázolása, metszése síkkal. Merőlegesség, sík leforgatása.

2. Testfelépítés

3. Gúla metszése síkkal.

3.

 

XI. 2.

4 óra előadás

Távolság, szög. Az ellipszis tulajdonságai. Kör ábrázolása.

4. Kör ábrázolása

4.

 

XI. 14.

4 óra  gyakorlat

Gömb ábrázolása, metszése síkkal. Forgáshenger ábrázolása, metszése síkkal. Forgáshenger ábrázolása, metszése síkkal.

Zárthelyi dolgozat

5.

 

XI. 30.

4 óra  gyakorlat

Forgáskúp ábrázolása. Forgáskúp metszése síkkal.

5. Kúp metszése síkkal.

6.

 

XII. 07.

4 óra  gyakorlat

Parabola, hiperbola tulajdonságai.

Rajzok beadása

 

 

Rajzfeladatok

 

 

A feladatok az ütemterv szerinti határidőre oldandók meg A4 jelű (210mm x 297mm) álló helyzetű műszaki rajzlapon a mellékelt ábra szerinti formátumban. A rajzfeladatokat ceruzával kell megszerkeszteni, majd kihúzni. A rajzokon a mellékelt minta szerinti betűket és számokat kell alkalmazni. Minden rajzon legyen egy az ábrázolt alakzatot szemléltető szabadkézi (axonometrikus) vázlat!

  

1. Síkidomok metszése

 

Ábrázoljon két háromszöget! Az egyik dőlt síkon álljon, a másik egy feszített síkra illeszkedjen. Szerkessze meg a két síkidom metszését, majd rajzolja meg őket láthatóság szerint!

 

2. Testfelépítés

 

Általános helyzetű síkon ábrázoljon egy szabályos ötszöget! Szerkesszen szabályos hasábot, aminek ez a síkidom az alaplapja és a magassága megegyezik az ötszög köré írható kör sugarával!

 

3. Gúla metszése síkkal

 

Ábrázoljon az első képsíkon álló szabályos négyzetalapú gúlát és messe el egy dőlt állású síkkal úgy, hogy a metszetidom ötszögű legyen! Szerkessze meg a metszetidom valódi nagyságát! Az alapsík és a metszősík közötti gúlapalástot ábrázolja láthatóság szerint!

 

4. Kör ábrázolása

 

Adott egy S(h,K) sík egy horizontális egyenessel és egy erre nem illeszkedő pontjával és egy távolság. Szerkesszen kört, aminek a síkja az S sík, a középpontja a K pont és a sugara az adott távolság! Keresse meg a kör vetületeinek tengelyeit mindkét képen!

 

5. Kúp metszése síkkal

 

Ábrázoljon egy első vetítősugár tengelyű forgáskúpot és szerkessze meg a metszését egy olyan általános helyzetű síkkal, amely a felületet ellipszisben metszi! A metszetnek keresse meg a tengelyeit és egy általános pontjában az érintőt
 

 

 Hallgatói ügyek

 Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap