Tájékoztató

a Számítógépi grafika c. tantárgyhoz

 

programtervező, gazdaság- és mérnökinformatikus hallgatók számára

 

 

Előadó: Dr. Juhász Imre tanszékvezető egyetemi tanár

 

A tárgy lezárásának módja:

            A hallgatók a tárgyat 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és kollokvium zárja.

 

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

ˇ      egy feladatnak legalább elégséges szinten, előírt határidőre való beadása,

ˇ      az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása.

 

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

 

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

            A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A ki- és beadási határidőket az ütemterv tartalmazza.

Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.

 

Információk az évközi feladathoz.

 

Feladatok pótlásának feltételei:

            Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig.

 

A számonkérés módja:

            A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga a félév előadásain és gyakorlatain elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli és választható szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat alapján a Tanszék osztályzatot ajánl meg. Az elégséges osztályzathoz 50%-os teljesítmény szükséges. Ha a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor szóbeli vizsgát is kell tennie. Erre nincs lehetősége abban az esetben, ha az írásbeli teljesítménye nem haladja meg a 30%-ot. A szóbeli vizsga kérdéseit a szorgalmi időszak végén közzétesszük. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy.

 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

 

Kötelező irodalom:

 

Juhász I.: OpenGL, elektronikus jegyzet, 2003., pp 180.

Juhász I., Lajos S.: Számítógépi grafika

Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice, 2nd. ed. Addison-Wesley, 1990.

 

Ajánlott irodalom:

 

Szirmay-Kalos László: Számítógépes grafika, ComputerBooks, Budapest, 1999.

Buss, S. R.: 3-D Computer Graphics, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2003.

Szirmay-Kalos L., Antal Gy., Csonka F.: Háromdimenziós grafika, anomáció és játékfejlesztés, ComputerBooks, Budapest, 2003.

Piller Imre: Számítógépi grafika segédlet


ÜTEMTERV

 

 

Hét

Előadás

Gyakorlat

1.

II. 10.-

II.14.

Koordináta-rendszerek, koordináta- és ponttranszformációk

C/C++

fordító összerakása, build folyamat és eszközei, GNU Make Fejlesztőeszközök

2.

II. 17.-

II. 21.

Grafikus input- és outputeszközök

Transzformációs mátrixok felírása, mátrixok és műveleteik megvalósítása C-ben

3.

II. 24.-

II. 28.

Képelemek létrehozása raszteres megjelenítőn, képelemek vágása

Ablak létrehozása, raszteres megjelenítés, szakasz rajzolása, képelemek megjelenítése

4.

III. 2.-

III. 6.

Térbeli objektumok ábrázolása síkon

Eseménykezelés

5.

III. 9.-

III. 13.

Nézeti transzformáció, vetítési transzformáció, kamerakezelés

6.

III. 16.-

III. 20.

Fejlett szemléltetési módszerek (láthatóság, megvilágítás, árnyalás)

Modellek betöltése, wavefront OBJ formátum, blender

7.

III. 23.-

III. 27.

Fejlett szemléltetési módszerek (láthatóság, megvilágítás, árnyalás)

Fények, anyagjellemzők, átlátszóság

8.

III. 30-

IV. 3.

Grafikai szabványok, grafikus rendszerek

Feladatkiadás

9.

IV. 6.-

IV. 9.

Az OpenGL grafikus rendszer

képelemek és attribútumaik

 

Képformátumok, képek szerkesztése, GIMP, képek betöltése, textúrák

10.

IV. 13.-

IV. 17.

Szünet

Időzítés, mozgás idő függvényében, a program állapotainak kezelése, felhasználói felület, menü

11.

IV. 20.-

IV. 24.

Koordináta-rendszerek és transzformációk megadása

Részecskerendszerek, ütközésvizsgálat, mesterséges intelligencia

12.

IV. 27.-

V. 1.

Megvilágítás, árnyalás

Display-lista, pufferek, speciális optikai hatások

Textúrák, kiválasztás, visszacsatolás

A beadandó feladat konzultálása

13.

V. 4.-

V. 8.

14.

V. 11.-

V. 15.

 

 

 

 Hallgatói ügyek

 Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap