Tájékoztató

a Számítógépi grafika c. tantárgyhoz

 

levelező mérnök informatikus hallgatók számára

 

hr1

 

Tárgyjegyző: Dr. Túri József egyetemi docens

 

hr1


Követelmények
: a sikeres félévhez szükséges elkészíteni egy, az előadó által kiadott programot, amelynek megfelelőképpen működnie kell. A megfelelőképpen működő program bemutatása és elfogadása után a hallgató megkapja a tantárgyból az aláírást a programra pedig a megfelelő érdemjegyet. Az aláírás megszerzése után jogosult a hallgató vizsgát tenni. A sikeres vizsgához akkor sikeres, ha a hallgató a vizsgára kiadott feladatsor legalább 50%-át teljesíti.

A vizsgajegybe az évközbe beadott programra kapott jegy is beszámításra kerül az alábbi formula szerint:
 

 

ahol E az évközi munkára, programra kapott érdemjegy, V a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy.

 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

 

hr2

 

Ütemterv

 

A tananyag elméleti része (az összes óraszámot figyelembe véve):

Koordináta-rendszerek, koordináta- és ponttranszformációk. Grafikus input- és outputeszközök. Képelemek létrehozása raszteres megjelenítőn, képelemek vágása. Térbeli objektumok ábrázolása síkon. Fejlett szemléltetési módszerek (láthatóság, megvilágítás, árnyalás). Grafikai szabványok, grafikus rendszerek. Az OpenGL grafikus rendszer, képelemek és attribútumaik. Koordináta-rendszerek és transzformációk megadása. Megvilágítás, árnyalás. Display-lista, pufferek, speciális optikai hatások. Textúrák, kiválasztás, visszacsatolás


A tananyag gyakorlati része
(az összes óraszámot figyelembe véve):

C/C++ fordító összerakása, build folyamat és eszközei, GNU Make Fejlesztőeszközök. Transzformációs mátrixok felírása, mátrixok és műveleteik megvalósítása C-ben. Ablak létrehozása, raszteres megjelenítés, szakasz rajzolása, képelemek megjelenítése. Eseménykezelés. Nézeti transzformáció, vetítési transzformáció, kamerakezelés. Modellek betöltése, wavefront OBJ formátum, blender. Fények, anyagjellemzők, átlátszóság. Képformátumok, képek szerkesztése, GIMP, képek betöltése. Időzítés, mozgás idő függvényében, a program állapotainak kezelése, felhasználói felület, menü textúrák. Részecskerendszerek, ütközésvizsgálat, mesterséges intelligencia.
 

hr2

Kötelező irodalom:

Juhász I.: OpenGL, elektronikus jegyzet, 2003., pp 180.

Juhász I., Lajos S.: Számítógépi grafika

Szirmay-Kalos László: Számítógépes grafika, ComputerBooks, Budapest, 1999.

 

Ajánlott irodalom:

Buss, S. R.: 3-D Computer Graphics, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2003.

Szirmay-Kalos L., Antal Gy., Csonka F.: Háromdimenziós grafika, animáció és játékfejlesztés, ComputerBooks, Budapest, 2003.

Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice, 2nd. ed. Addison-Wesley, 1990.

Piller Imre: Számítógépi grafika segédlet
 

hr1

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap