Tájékoztató

a Gometriai modellezés c. tantárgyhoz

 

levelező mérnök informatikus MSc hallgatók számára

 

 

Előadó: Dr. Juhász Imre tanszékvezető egyetemi tanár

 


A tárgy lezárásának módja:

            A hallgatók a tárgyat 8 óra előadás és 8 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és kollokvium zárja.

 

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

ˇ      egy kiadott feladatnak legalább elégséges szinten, előírt határidőre való beadása,

ˇ      az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása.

 

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

            A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A ki- és beadási határidőket az ütemterv tartalmazza.

Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.

 

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

            Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig.

 

A számonkérés módja:

            A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga a félév előadásain és gyakorlatain elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli és választható szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat alapján a Tanszék osztályzatot ajánl meg. Az elégséges osztályzathoz 50%-os teljesítmény szükséges. Ha a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor szóbeli vizsgát is kell tennie. Erre nincs lehetősége abban az esetben, ha az írásbeli teljesítménye nem haladja meg a 30%-ot. A szóbeli vizsga kérdéseit a szorgalmi időszak végén közzétesszük. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy.

 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.
 

Kötelező irodalom:

 

Juhász, I.: Görbék és felületek modellezése
Juhász I., Lajos S.:
Számítógépi grafika

Farin, G.:Curves and Surface for Computer-Aided Geometric Design, 5th edition Morgan-Kaufmann, 2002

 

Ajánlott irodalom:

 

Hoschek, J., Lasser, D.: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, AK Peters, Wellesley, 1993.

Gallier, J.: Curves and Surfaces in Geometric Modeling, Morgan Kaufmann Publisher, San Francisco, 2000.

Farin, G., Hoschek, J., Kim, M.S.: Handbook of Computer Aided Geometric Design, North-Holland, 2002.

Lajos Sándor: 2D-s vázlatok, elektronikus példatár.

Lajos Sándor: 3D-s modellek, elektronikus példatár.

PTC Creo Parametric - Primer

 


 

ÜTEMTERV
 

1.  2019.11.08. Péntek 16.00 - 19.30 A4/223

2.  2019.11.15. Péntek 16.00 - 19.30 A4/223

3.  2019.12.06. Péntek 12.30 - 15.50 A4/223

4.  2019.12.13. Péntek 12.30 - 15.50 A1/214
 

1.      Görbék modellezése: görbeleírások, görbék folytonos kapcsolódása, görbék belső tulajdonsága, interpoláló görbék, approximáló görbék.

2.      Felületek modellezése: felületleírások, felületek megadása, Coons-foltok, Bézier-felület, B-szplájn-felület, racionális görbék és felületek.

3.      Testmodellezés: drótváz-, palást-, térfogatmodell, cellamódszerek, modellek módosítása.

4.      CAD rendszer használata.

 

Creo hallgatói licensz:

 

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-college-download

A Creo konfigurálása:

 

 

 Hallgatói ügyek

 Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap