Tájékoztató

a Gometriai modellezés c. tantárgyhoz

 

mérnök informatikus MSc hallgatók számára

 

 

Előadó: Dr. Juhász Imre tanszékvezető egyetemi tanár

 


A tárgy lezárásának módja:

            A hallgatók a tárgyat 3 óra előadás és 1 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és kollokvium zárja.

 

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

ˇ      egy kiadott feladatnak legalább elégséges szinten, előírt határidőre való beadása,

ˇ      az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása.

 

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

 

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

            A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A ki- és beadási határidőket az ütemterv tartalmazza.

Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.

 

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

            Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig.

A számonkérés módja:

            A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga a félév előadásain és gyakorlatain elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli és választható szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat alapján a Tanszék osztályzatot ajánl meg. Az elégséges osztályzathoz 50%-os teljesítmény szükséges. Ha a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor szóbeli vizsgát is kell tennie. Erre nincs lehetősége abban az esetben, ha az írásbeli teljesítménye nem haladja meg a 30%-ot. A szóbeli vizsga kérdéseit a szorgalmi időszak végén közzétesszük. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy.

 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

Kötelező irodalom:

 

Juhász, I.: Görbék és felületek modellezése
Juhász I., Lajos S.:
Számítógépi grafika

Farin, G.:Curves and Surface for Computer-Aided Geometric Design, 5th edition Morgan-Kaufmann, 2002

 

Ajánlott irodalom:

 

Hoschek, J., Lasser, D.: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, AK Peters, Wellesley, 1993.

Gallier, J.: Curves and Surfaces in Geometric Modeling, Morgan Kaufmann Publisher, San Francisco, 2000.

Farin, G., Hoschek, J., Kim, M.S.: Handbook of Computer Aided Geometric Design, North-Holland, 2002.

Lajos Sándor: 2D-s vázlatok, elektronikus példatár.

Lajos Sándor: 3D-s modellek, elektronikus példatár.

PTC Creo Parametric - Primer


ÜTEMTERV

 

Hét

Előadás

Gyakorlat

1.

IX. 11.-

IX. 15.

Görbék leírása, jellemzői

 

2.

IX. 18.-

IX. 22.

Interpoláló görbék (Lagrange, Hermite-ív, Overhauser-szplájn, Ferguson-szplájn), paraméterezés

 

3.

IX. 25.-

IX. 29.

 

4.

X. 2.-

X. 6.

Bézier-görbe: de Casteljau-algoritmus, Bernstein-polinomok, a Bézier-görbe tulajdonságai, derivált, kettévágás, hullámzáscsökkentés, folytonos kapcsolódás, interpoláció, kirajzolás

 

5.

X. 9.-

X. 13.

 

 

6.

X. 16.-

X. 20.

B-szplájn-görbe: normalizált B-szplájn alapfüggvény, definíciója, tulajdonságai, deriváltja, lineáris függetlensége; a B-szplájn-görbe definíciója, tulajdonságai, de Boor-algoritmus, deriváltja, folytonossága, csomóérték beszúrása, interpoláció

 

7.

X. 23.-

X. 27.

 

 

8.

X. 30.-

X. 31.

Felületek leírása, megadása modellező rendszerekben

Feladatkiadás

9.

XI. 6.-

XI. 10.

Vonalfelületek, Coons-folt (bilineáris, bikubikus, Hermite-folt)

CAD rendszer használata

10.

XI. 13.-

XI. 17.

Görbék tenzori szorzataként előállított felületek, származtatásuk; Bézier-felületek definíciója és tulajdonságai;

CAD rendszer használata

11.

XI. 20.-

XI. 24.

B-szplájn-felületek definíciója és tulajdonságai

CAD rendszer használata

12.

XI. 27.-

XII. 1.

Testmodellezés: drótváz-, palást- térfogatmodellek, cellamódszerek; modellek módosítása

CAD rendszer használata

13.

XII. 4.-

XII. 8.

 

Feladatbeadás

14.

XII. 11.-

XII. 15.

 

 

 

Creo hallgatói licensz:

 

https://www.ptc.com/en/academic-program/products/free-software/creo-college-download

 

A Creo konfigurálása: 

 Hallgatói ügyek

 Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap