Tájékoztató
a CAD alapjai tantárgyhoz

I. éves gépészmérnök hallgatók számára

Tárgyjegyző: Lajos Sándor mesteroktató


A tárgy lezárásának módja:

A hallgatók a tárgyat a 2. tanulmányi félévben 1 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és gyakorlati jegy zárja.

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

·        1 db zárthelyi dolgozat megírása legalább elégéséges szinten.

·        1db ellenőrző rajzfeladat elkészítése számítógépen, leglább elégséges szinten.

·       Az órákon  rendszeres, aktív részvétel.

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A félév során teljesítendő feladatok időtartama, időpontja és értékelésének módja:

A félév során 1 db zárthelyi dolgozatot kell írni 50 perc alatt és 1 db ellenőrző rajzfeladatot kell elkészíteni 2x50 perc alatt. A zárthelyi dolgozat elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris. Az ellenőrző feladat jeles ha hibátlan, és eszétikailag is megfelelő, elégtelen ha a feladatban szereplő alaksajátosságok 50%-ánál több hiányzik. A többi osztályzat eloszlása a rajz elkészültségi fokától függően lineáris.

Az ellenőrző feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik a zárthelyi dolgozatot és/vagy az ellenőrző feladatot legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal pótolhatják azt.

A gyakorlati jegy megállapítása:

A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat és az ellenőrző rajzfeladatra kapott osztályzat átlaga.

Kötelező irodalom:

• Horváth Imre - Juhász Imre: Számítógéppel segített gépészeti tervezés 1., Műszaki Könyvkiadó, 1996.
• Lajos Sándor: 3D-s modellek, elektronikus példatár.
• Lee, Kunwoo: Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison-Wesley 1999.
 

Ajánlott irodalom:

• Lajos Sándor: 2D-s vázlatok, elektronikus példatár.
• Juhász Imre, Lajos Sándor: Számítógépi grafika
Creo Parametric Primer

ÜTEMTERV

 

Hét

Előadás

Gyakorlat

1.

II.10-14.

A Creo Parametric telepítése, konfigurálása, indítása. A CAD rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak.

A Creo Parametric használatának alapjai. A képernyő részei, menük, eszköztárak, rajzterület, modellfa. 2D-s profilok készítése. Alapelemek létrehozása, módosítása. Méretek megadása, módosítása. Geometriai kényszerek. Mintafeladatok megrajzolása az oktatóval közösen.

2.

II.17-21.

A CAD rendszerek felépítése, hardver- és szoftverkomponensei.

2D-s profilok készítése. Alapelemek létrehozása, módosítása. Méretek megadása, módosítása. Geometriai kényszerek. Mintafeladatok megrajzolása önállóan.

3.

II.24-II.8.

Extrudált testek létrehozása, módosítása. Mintafeladatok megrajzolása az oktatóval közösen, majd önállóan.

4.

III.2-6.

Számítógépes rajzolórendszerek.

Forgástestek létrehozása, módosítása. Mintafeladatok megrajzolása az oktatóval közösen, majd önállóan.

5.

III.9-13

Geometriai modellezőrendszerek. Drótváz-, felület- és testmodellek. Modellek létrehozása, módosítás, tárolása.

Transzlációs testek létrehozása, módosítása. Mintafeladatok megrajzolása az oktatóval közösen, majd önállóan.

6.

III.16-20.

Mintafeladatok megrajzolása önállóan.

7.

III.23-27.

Modellek szemléltetése, láthatósági algoritmusok.

Összeállítások készítése.Mintafeladatok megrajzolása az oktatóval közösen, majd önállóan.

8.

III.30-IV.3.

Megvilágítás, árnyalás, fotorealisztikus megjelenítés.

Fotorealisztikus képek létrehozása. Műszaki rajzok készítése (vetületek, metszetek, méretezés).

9.

IV.6-10.

Parametrikus és direkt modellezés.

Mintafeladatok megrajzolása az oktatóval közösen, majd önállóan.

10.

IV.13-17.

Görbék  és felületek leírása, jellemzői, megadása modellező rendszerekben.

Mintafeladatok megrajzolása az oktatóval közösen, majd önállóan.

11.

IV.20-24.

Gyors prototípus előállítás.

Mintafeladatok megrajzolása önállóan.

12.

IV.27.-V.1.

Zárthelyi dolgozat

Mintafeladatok megrajzolása önállóan.

13.

V.4-10.

Oktatási szünet

Ellenőrző rajzfeladat.

14.

V.11-15.

Pótzárthelyi dolgozat

Ellenőrző rajzfeladat pótlása.

Creo Parametric hallgatói licensz:

https://www.ptc.com/en/academic-program/products/free-software/creo-college-download

A Creo Parametric konfigurálása:

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap