Tájékoztató
a CAD alapjai tantárgyhoz

I. éves levelező gépészmérnök hallgatók számára

Tárgyjegyző: Lajos Sándor mesteroktató

A tárgy lezárásának módja:

A hallgatók a tárgyat a 2. tanulmányi félévben 4 óra előadás és 8 óra gyakorlat keretében hallgatják. A félévet aláírás és gyakorlati jegy zárja.

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

·        1 db zárthelyi dolgozat megírása legalább elégéséges szinten.

·        1db ellenőrző rajzfeladat elkészítése számítógépen, leglább elégséges szinten.

A félév során teljesítendő feladatok időtartama, időpontja és értékelésének módja:

A félév során 1 db zárthelyi dolgozatot kell írni és 1 db ellenőrző rajzfeladatot kell elkészíteni 50-50 perc alatt. A zárthelyi dolgozat elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris. Az ellenőrző feladat jeles ha hibátlan, és eszétikailag is megfelelő, elégtelen ha a feladatban szereplő alaksajátosságok 50%-ánál több hiányzik. A többi osztályzat eloszlása a rajz elkészültségi fokától függően lineáris.

Az ellenőrző feladat pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik a zárthelyi dolgozatot és/vagy az ellenőrző feladatot legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal pótolhatják azt.

A gyakorlati jegy megállapítása:

A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat és az ellenőrző rajzfeladatra kapott osztályzat átlaga.

Kötelező irodalom:

• Horváth Imre - Juhász Imre: Számítógéppel segített gépészeti tervezés 1., Műszaki Könyvkiadó, 1996.
• Lajos Sándor: 3D-s modellek, elektronikus példatár.
• Lee, Kunwoo: Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison-Wesley 1999.
 

Ajánlott irodalom:

• Lajos Sándor: 2D-s vázlatok, elektronikus példatár.
• Juhász Imre, Lajos Sándor: Számítógépi grafika
Creo Parametric Primer

ÜTEMTERV

 

Előadás:               

A CAD rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. A CAD rendszerek felépítése, hardver- és szoftverkomponensei. Számítógépes rajzolórendszerek. Geometriai modellezőrendszerek. Drótváz-, felület- és testmodellek. Modellek létrehozása, módosítás, tárolása. Modellek szemléltetése, láthatósági algoritmusok, megvilágítás, árnyalás, fotorealisztikus megjelenítés. Parametrikus és direkt modellezés. Görbék leírása, jellemzői, megadása modellező rendszerekben. Felületek leírása, jellemzői, megadása modellező rendszerekben.

1. gyakorlat        

A Creo Parametric telepítése, konfigurálása, indítása. A képernyő részei, menük, eszköztárak, rajzterület, modellfa. 2D-s profilok készítése. Alapelemek létrehozása, módosítása. Méretek megadása, módosítása. Geometriai kényszerek. Extrudált testek létrehozása, módosítása. Forgástestek létrehozása, módosítása. Transzlációs testek létrehozása, módosítása. Fotorealisztikus képek létrehozása.

2. gyakorlat               

Műszaki rajzok készítése (vetületek, metszetek, méretezés). Zárthelyi dolgozat, ellenőrző rajzfeladat.

Creo Parametric hallgatói licensz:

install_creo6_unistudent_standard.pdf

A Creo Parametric konfigurálása:

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap